יום הסובלנות

יום הסובלנות הבינלאומי ב"שילה"


ה16 בנובמבר, יום הסובלנות הבינלאומי, נקבע ע"י ארגון אונסקו המייצג את האומות המאוחדות. יסודו של יום זה ב - 16/11/1945 בו אומצה חוקת אונסקו, לאחר סיומה של מלחמת העולם השנייה. ממילא עיקרו של יום זה מוקדש להצלת הדורות הבאים מפורענות המלחמה, וחידוש האמונה במתן זכויות יסוד לאדם מתוך הכרת ערכה של האישיות האנושית; כל זאת, על מנת לאפשר חיים בשלום במרחב הציבורי העולמי.  יום זה מתמקד החל משנת 1995 בסובלנות חברתית, פוליטית ודתית

 ביום זה התמקדו תלמידי הכיתות השונות בבית ספר "שילה" בדיון בסובלנות מן הזווית של תרבות ישראל, מתוך הכוונה ללמידה משמעותית. למידה משמעותית מבטאת את מאמר חז"ל "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה", וההכוונה בלמידה היא לעסוק בהיבט הקוגניטיבי ובהיבט הרגשי של הסובלנות במטרה ליישום מעשי העולה מן "התלמוד" הנלמד.

כמו המקדו תלמידי כיתות א-ב' בספרה של לאה גולדברג "דירה להשכיר", תלמידי כיתות ג-ד' העמיקו בנושא הקשור לגזענות באמצעות הספר "גנט הילדה מאתיופיה" ותלמידי הכיתות הגבוהות למדו על סובלנות לאור דמותו של יצחק רבין. תלמידים צפו בסרטונים ורשמו את דעתם באמצעות הכלים הדיגיטליים באתר בית הספר, ציירו כרזות בנושא.

אין ספק שליום הסובלנות הבינלאומי יש חשיבות רבה בחברתנו –חברה רב תרבותית ואנחנו בבית ספר "שילה" –בית ספר שלומדים בו תלמידים הן במסלול הרגיל והן במסלול התורני מיישמים זאת הלכה למעשה יום יום ולא רק יום אחד בשנה.             פעילות בנושא
Comments