שמיטה

מרכז שמיטה
בשעה טובה נפתח בבית ספרנו מרכז שמיטה בו עובדים תלמידי כיתות א- ו. מרכז הוקם על ידי בנות השירות הלאומי שבנו תחנות מגוונות על מנת ללמד את נושא השמיטה. תלמידים למדו בצורה חוויתית הלכות שמיטה,טעמי שמיטה, פתרו חידות ועוד.


Comments