פעילויות חודש שבט

יום שדה בסימן אהבת הארץ

היום יצאו תלמידי שילה לחוף היום לפעילות שכולה אהבת הארץ. את התחנות הפעילה מורה חני ,מחנכות ארגנו מעגל הקשבה ומשחקי חברה.  ט"ו בשבט-אור וגאולה
ט "ו בשבט הינו יום שאינו מופיע בתורה או הנביאים, במשנה מופיעה אזכור שלו לעניין מעשרות בלבד, ולא לעניין שמחה. אנו יודעים שמקובלי צפת האדירו מאד את היום הזה.. למה? מהי המשמעות של "החג" הזה?
אם ננסה לברר מתי בדיוק מתחיל היום, נראה שישנן כמה התחלות. האנשים הרגישים פחות, יחושו שהיום מתחיל רק בצהריים, שהשמש בשיא תוקפה בשמיים. האנשים "הרגילים" , לעומת זאת, יחושו בכך כבר בזריחת החמה, והרגישים עוד יותר יאמרו שהיום מתחיל בעלות
השחר. ישנם אנשים, שרגישותם מיוחדת במינה, והם יאמרו שהיום מתחיל כבר בחצות הלילה, שהחושך נחלש, וכדור הארץ מתחיל להתקרב לשמש, כבר ברגע זה הם מרגישים שמתחיל יום חדש! כך היה
דוד המלך שבחצות התעורר ואמר שירה. זאת גם שיטת המקובלים,
שתיקנו לומר תיקון חצות - ברגע שמתחילים להרגיש יום חדש. אנו יודעים שהגלות נמשלה לחושך ולחורף – כאשר קר אין אור מחמם. לעומת זאת, הגאולה נחשבת לבוקר ואור.
בדיוק באותה צורה, ישנן רגישויות שונות לגאולה! יש שיסברו שגאולה
זה לא פחות מ"פסח" -"בעצם היום הזה יצאו.. מארץ מצרים". רק אז אנשים כאלו יחושו שהגיעה הגאולה - רק שיראו את בית המקדש עומד
על תילו ויש שלום בארץ -לא רגע לפני!.
בפורים, לעומת זאת, אפשר לחוש את הגאולה, אבל צריך להיות רגישים יותר מפני שבפורים עם ישראל עדיין בגלות, אבל אין ספק שאור הגאולה מתחיל להאיר -" למנצח על איילת השחר".
בט"ו בשבט, צריך להיות ממש רגיש כדי לחוש שהגאולה מתחילה. בתקופת ט"ו בשבט, הלילות מתקצרים, רק מקובלי צפת שחוו את 'גירוש ספרד' הנורא. היו מסוגלים להבין שעכשיו עם ישראל מתחיל תהליך ארוך של גאולה, וקבעו את סדר ט"ו בשבט - יום של תחילת
האור - תחילת הגאולה. מדוע קבעו את היום הזה דווקא בראש השנה לאילנות?
מפני שאנו יודעים שהסימן המובהק לגאולה הוא שארץ ישראל נותנת
פירות "בעין יפה")כתוב בגמרא שכאשר ארץ ישראל נותנת הרבה פירות
זהו סימן ברור שגאולת ישראל קרבה(. אנו יודעים, רואים וטועמים את הפירות המיוחדים של ארץ ישראל, ומבינים שהתחדשות אדמת ארץ
ישראל – מבטאת גאולה גדולה. לכן, שנחגוג השנה את 'סדר ט"ו בשבט", לא נדבר רק על חג חקלאי, אלא נזכור שיום זה מסמל את תחילת תהליך הגאולה. עדיין השמש לא בשמיים ממש אבל התהליךכבר החל, ואם נזכה להיות כמו מקובלי צפת שהיו רגישים מאד נבין שבעצם הגאולה כבר כאן.
חודש טוב!
יוסי אלטברג,
רב בי"הס ורכז כיתות התלמוד - תורה
את החודש פחתנו בתפילה חגיגית בבית הכנסת "משיבת נפש".נטענו עצי שבעת המינים ושתילי נוי, נערך חידון ,
ארחנו את חברנו  "כיתה מארחת כיתה"  על ידי הסבה משותפת לעריכת סדר ט"ו בשבט.       ביקור של הרב יעקב אריאל שליט"א  


Comments