סיירי החולות


תוכנית ”סיירי החולות“ הינה תוכנית המובלת ע“י אגף החינוך בחדרה בשיתוף משרד החינוך, הקרן לפיתוח חדרה ותוכנית ”עיר בשינוי“ בגבעת אולגה. מטרת התוכנית לחזק את תחום המדעים והסביבה בגבעת אולגה מתוך פעילות בתי הספר. ”סיירי החולות“ נולד מתוך הצורך לחקור, להכיר ולהגן על הטבע שמסביב לשכונתנו. כל המחקר מתואם מול רשות הטבע והגנים וכולנו תיקווה שהידע שיאסף יוכל לשמש גם את הרשות בתכנון השמורה החדשה שהוכרזה בדרום השכונה. בבית ספרנו מתקיימת התוכנית בהדרכתו של אסף בן דוד. התלמידים עוסקים בתכנים מדעיים בתחומי הזואולוגיה והאקולוגיה בלמידה חוץ בית ספרית. התלמידים נהנו מאוד מהפעילויות ורכשו ידע רב. בתום השנה הוענקו תעודות הצטיינות למשתתפי התוכנית.  יישר כוח ענק! לאסף בן דוד על הצלחת תוכנית זו בקידום ילדינו בתחום המדעים.

 


Comments