נתיב האור


תוכנית "נתיב האור" 
היום תלמידי כיתה ד' עברו הדרכה מטעם חברת החשמל במסגרת תוכנית " נתיב האור".
הילדים למדו על כללי התנהגות ואורח חיים בסביבה צורכת חשמל.


תכנית ”נתיב האור“ הנה תכנית חינוכית המשותפת לחברת החשמל ומשרד החינוך שמטרתה: העמקת הידע בנושא השימוש הבטיחותי בחשמל, חינוך להתנהגות של בטיחות ואחריות שיוטמעו לתוך תהליך חינוכי. תלמידי כיתה ד‘ השתתפו בתוכנית זו. הם למדו התנהגות נבונה ונכונה בסביבה צורכת חשמל, למדו לפתח אחריות כלפי עצמם וכלפי הקהילה כדי למנוע תאונות חלילה ולשמור על הסביבהComments