מפתח הל"ב מתוך אמונה


למידה בחברותות“ -

ילדי ”שילה“ ”מעבירים את זה הלאה“

בבית ספרנו, נוהגים אנו לקיים מפגשי חברותות ללמידה ולחווייה במסגרות שונות. חברותות בין בוגרי ישיבת גבעת אולגה לתלמידי כיתות ה‘-ו‘ ללמידה חווייתית ומשמעותית בתכני תורה וערכים.

”חברותות“ של בנות מאולפנית ”מבשרת“ עם תלמידי ביה“ס, חברותות שבמסגרתן בנות החטיבה חונכות את תלמידינו בפן הלימודי והחברתי.

ובמסגרת הכיתתית ”ילדי שילה מארחים את חבריהם“ ולומדים יחדיו נושאים שונים ומגוונים.

אין ספק שמסגרת זו מעשירה את ילדינו בפן הלימודי, החברתי והערכי. דמותם של הבוגרים מהווה עבורם מודל לחיקוי, מעצימה אותם, מגבירה את הקשר והמוטיבציה ליצירת קשרים גם בשעות אחה“צ. המסגרת מלמדת שבאמצעות הקבלה מהאחר מטופחת מידת הנתינה

 

הכנסת ספר תורה

Comments