מתמטיקה

יום המאה

במסגרת שיעורי מתמטיקה בכיתה ב' חגגו התלמידים יום המאה-

מאה ימי לימוד מתחילת השנה. בכל יום חקרו התלמידים את "מספר היום" על ידי מדדים מתמטיים וביום שיא פעלו במרכזי למידה בנושא 100, הכינו כתרים עם תרגילים, מחרוזות מ-100 חרוזים, כתבו ספרון בעקבות ספרה של מיריק שניר "סבתא לאה יש לה 100", הורים נרגשים הכינו עוגות הקשורות ליום ה-100.

צרכנות נבונה ב"שילה"

מחקרים מצביעים על כך שילדים מהווים אחוז נכבד מהאוכלוסייה הצרכנית בישראל, הם כוח צרכני משפיע ומושפע גם ברמה האישית : לחץ חברתי, מותגים, קושי בדחיית סיפוקים וגם ברמה המשפחתית. כמו כן, ילדים חשופים יותר ממבוגרים להטעיות בפרסומות ולהפעלת מניפולציות רגשיות. על כן, הם עלולים לקבל החלטות שגויות ולהשתכנע לצרוך או לבקש מהוריהם לצרוך מוצרים או שירותים שאינם זקוקים להם. מתוך המחקרים עולה עוד כי קטינים מתחת לגיל 12 אינם מסוגלים לנתח את תהליך הרכישה, את משמעויותיה ארוכות הטווח ולהבין אם העסקה אכן כדאית. המסקנה העולה מכאן היא שיש חשיבות רבה להקניה ולטיפוח של התנהגות צרכנית נבונה בקרב הדור הצעיר. העיסוק בסוגיות מעולם הצרכנות נוגע לחיי היומיום של כל אחד מהתלמידים, ולכן העיסוק בנושא הצרכנות קיבל מקום חשוב במערכת החינוך. בבית ספר "שילה" גבעת אולגה עובדים סביב נושא צרכנות נבונה בצורה מערכתית : במודל שיח מעגלי יכו"ל- לשיח חברתי-ערכי בסוגיות המתקשרות להתנהגות צרכנית אחראית ,במהלך שיעורי חינוך במסגרת ”מפתח הל“ב“ המאפשרים ללומדים לברר את שיקולי הדעת שיש להפעיל כצרכנים תוך בחינת ביטוייו היישומיים של ערך האחריות, במסגרת שיעורי שפה כשנושא זה בא לידי ביטוי בקריאה ובכתיבה של טקסטים טיעונים-שכנועיים, תוך התייחסות למגוון מצבים הקשורים לבעלי העסקים, לצרכנים, ולמה שביניהם: הגינות בפרסום, מבצעים, החזרת מוצרים, כיתוב באריזה ובמסגרת שיעורי מתמטיקה.


במסגרת שיעורי מתמטיקה בבית ספר שילה יוצאים תלמידי מצוינות של כיתות ה- ו עם המורה יוכבד הינדי אל הסופר השכונתי 'יש בשכונה' ושם מתנסים בלמידה משמעותית. התלמידים לומדים צרכנות נבונה, הם בוחרים את המוצרים עפי מספר קריטריונים כגון: עלות , משקל, רכיבים וכו' ומחליטים מה עדיף לקנות כדי להיות צרכן נבון!!!

החיבור בין נושא הצרכנות למתמטיקה הוא חלק בלתי נפרד מן המציאות, מפני שהצרכן נדרש לעיתים קרובות להפעיל מניפולציות מחשבתיות המבוססות על חישובים, אומדן והכרת מספרים, כדי לבחון את כדאיות הרכישה שלו וכדי להגן על זכויותיו.


תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לבתי הספר היסודיים, מדגישה את הצורך בשליטה באלגוריתמים לצד פיתוח יכולת חישוב בעל-פה בשילוב אומדן, בקרה ותובנה חשבונית. אחד הנושאים המוצגים בתכנית הוא חקר נתונים בו מומלץ לעסוק באמצעות משימות ביצועבמשימות אלה התלמידים צריכים לנסח שאלות, להעלות השערות, לאסוף ולארגן את הנתונים, להציג ולנתח אותם ולהסיק מסקנות לגביהם. כל זאת לצד שימוש במיומנויות חישוביות שונות, באומדן, בבקרה המבוססת על יכולת חישובית ובתובנה חשבוניתכל הפעילויות האלה הן חלק מהצעדים החינוכיים שמטרתם להכשיר את הדור הצעיר להשתלב בחיים המודרניים תוך ביצוע בחירות צרכניות בתבונה ולאפשר לתלמידים לעסוק בנושאים צרכניים מחיי היום- יום במסגרת שיעורי המתמטיקה, תוך חזרה על מיומנויות בתחום המספרים והפעולות בשברים פשוטים ועשרוניים ובחקר נתונים; ומאידך, להעלות את מודעותם לזכויותיהם הצרכניות, ולהקנות להם כלים שיסייעו להם להגן עליהן
.

         יום חשבון בסימן חסד ופורים


 פעילות חווייתית של ערכים ומספרים, יום שכולו חשבון וחישובים לצד חינוך , התחשבות ,
חסד וכמובן פורים!
חודש אדר נבחר כחודש של פעילות ועשייה בתחום החשבון והחסד ולא בכדי. בחודש זה נקראו היהודים לחשב חשבונות, חשבון הזמן וחשבון נפש  על מה ולמה קמה עליהם צרת המן ומשהבינו כי בסעודת אחשורוש חטאו כתשע שנים קודם הבינו כי אין שכחה מלפני ה' ומיד שבו בתשובה שלמה על ידי מעשה חסד איש עם רעהו בערבות הדדית.
ביום חשבון בסימן חסד ופורים בחשבון ניזום,ניצור ונפתור ואיש את רעהו נחזק ונעזור.