התמודדות עם מצבי לחץ

לאור האירועים האחרונים, מוצע מידע להורים ולתלמידים - כיצד מתמודדים עם מצבי חירום, שאלות ותשובות ופעילויות להפגת לחץ.סדנה בנושא התמודדות עם מצבי לחץ
אתר החירום של משרד החינוך


http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/LMS

 


הורים מתמודדים עם מצבי חירום


http://bit.ly/HorimCherum


 

"רציתי לדעת..." שאלות ותשובות על התמודדות במצב החירום


http://bit.ly/SheelotCherum


 

חצר המשחקים


http://bit.ly/MischakimCherum

 

 

אזור לתלמידים


http://bit.ly/TalmidimCherum