למידה בחירום

הערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחרום נועדה לשמירה על קשר עם התלמידים וללמידה מרחוק, בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים כסדרם בבתי הספר. התנאים לתפקוד מיטבי במצבי חרום הם פעילות מקוונת בשגרה הבית ספרית והערכות מכוונת לחרום.

הנחיות הערכות תרגיל החרום - למידה מקוונת מאי 2013