חינוך לשוני


”כרטיס קורא“

כידוע,חשיבות רבה יש לקריאת ספרים,כהמשך תהליכי הקריאה הבית ספריים מתבקשים תלמידינו לקרוא ספרים ולתעד את שמותיהם ב“כרטיס קורא“/

את ”כרטיס הקורא“ הם מתבקשים להגיש למורה.

זכרו! ”לקריאה חשיבות רבה - נמשיך לקרוא באהבה“.


 


גשר לקריאה היא תוכנית חדשה המיושמת בבית ספרנו השנה. התוכנית מתמקדת בתלמידים שעדין לא רכשו את מיומנויות /הקריאה ובתלמידים שזקוקים לטיפוח הקריאה

התוכנית מתבצעת באמצעות תוכנות מחשב המלמדות את הילדים את יסודות הקריאה בצורה חווייתית ומהנה במיוחד. מפגש הילד עם הקריאה הופכת את הקריאה לחוויה אמיתית של למידה. הילד מתיידד עם סביבה זו והדבר מסב לו הנאה רבה התורמת ללמידה משמעותית

תוכנית זו פותחה ע“י רחל שני וכוללת את התוכנות: ”אותיות הפלא“ ו“תולעת ספרים“