תקנון בית הספר

תקנון בית הספר נמצא בשלבי בנייה.
מצורפת דוגמה זמנית.