לוח צילצולים


מערכת צלצולים

תפילה

 

כיתות א,ב,ג

8:00

כיתות ד,ה,ו

7:40

שיעור

שעה

1

8:00-9:00

2

9:00-9:45

הפסקת אוכל

9:45-9:55

הפסקה

9:55-10:15

3

10:15-11:00

4

11:00-11:50

הפסקה

11:50-12:00

5

12:00-12:45

6

12:45-13:30