אודות בית הספר

בבי"ס שילה שואפים יחד להנחיל העתי"ד ומאמינים כי העצמת החינוך בכלל והחינוך התורני ערכי בפרט, תוך שימת דגש על ערכים, תורה, יחס אישי, ודעת תוביל לעיצוב דמות הבוגר כ"טוב וישר ותכשירו לצורתו המתוקנת"(כדברי הרב קוק) 
תוך שילוב קהילת ההורים.

בביה"ס מונחלות תכניות פדגוגיות וחברתיות משמעותיות לטיפול 
ההישגים הלימודיים והחברתיים כאחד.