עתי"ד

"אין תכלית החכמה לדעת את המידות הטובות-אלא לעשותן"      (ר' יצחק אברבנאל)
בבית ספר " שילה " - שואפים יחדיו להנחיל העתי"ד (ערכים, תורה, יחס אישי, דעת) 
תוכנית עתי"ד יוזמה של עמותת "קרן חרות" פועלת בבית ספרינו. התוכנית המיועדת להעצמת החינוך התורני בבית הספר, מורכבת ממספר אשכולות ערכים ומהווה את הבסיס לחינוך התלמידים. תוכנית יישומית הכוללת פעילויות שונות נבנתה על-ידי צוות המורים ונציג מטעם גרעין התורני.
שימוש ביומן עתי"ד שהופץ ביוזמת הקרן, מטרתו ליצור "שפה בית ספרית" משותפת בקרב התלמידים והמורים, ובהיותו מושתת על בניין המידות להשפיע על אישיותו של התלמיד. היומן מזמן גם טיפוח בהיבט ההבעתי-התלמידים כותבים סוגות ותתי סוגות בעולמות שיח שונים עפ"י סיפורים, מדרשים, ניבים, מידות וערכים הנלמדים מתוכו.
חיזוקים חיוביים:
לעיצוב ההתנהגות האישית-הכיתתית מעניק הצוות החינוכי חיזוקים חיוביים על עשיית טוב: "כוכבי היום" "מצטייני השבוע" "מצטייני החודש" "אלבום המידות" שמות המצטיינים מתפרסמים ב"לוח-מודעות" שהוקם במיוחד למטרה זו.
קבלת שבת
קבלת השבת בבית הספר הינה חלק מתוכנית עתי"ד ,מטרתה להיות יחדיו באווירה קדושה מתוך אהבה ושמחה. במסגרת זו מכריזים על מצטייני השבוע,נבחרים אם ואב השבת המדליקים נרות ומקדשים על היין,צופים בהצגות בנושא "פרשת השבוע" ושרים שירי שבת מתוך שירון שהופק למטרה זו. 
 קיוסק המידות
"קיוסק המידות" שהוקם במסגרת תוכנית זו מחנך לערכים ומידות טובות, במסגרתו צוברים התלמידים כרטיסי זכייה על לימוד, התנהגות טובה ועשיית מעשים טובים. הקיוסק פתוח פעם בשבוע והתלמידים רוכשים מוצרים בהתאם לכרטיסי הזכייה שצברו. הקיוסק מזמן להם רכישת ממתקים, משחקים, חפצי קדושה, נוי ועוד. 
אנו רואים בתוכנית עתי"ד מנוף להמשך עיבוי וטיפוח תוכניות קיימות, שילוב התוכנית מאפשר הטמעת מידות וערכים באופן חוויתי ומזמן קשר עם נציג הגרעין התורני וקהילת ההורים, המדווחים על התנהגויות חיוביות של התלמידים.

תפילת ר“ח

כל חודש בבית ספרנו נפתח בקדושה, בתפילה משותפת של תלמידינו בבתי הכנסת השכונתיים: ”משיבת נפש“ ו“שושנים לדוד“. לאחר התפילה נושא הרב דבר תורה לחודש, הלכות, מנהגים וסיפורים. אין ספק שפתיח כזה של החודש תורם לאווירה של אחדות ושמחה.

Comments